Kirjautuminen

Olet täällä

Näin lapsen etua käytetään lapsen edun vastaisesti

Käyttäjän saska kuva

(internetistä kaapattua)

Kunpa olisi joku keino siirtää kokemani sosiaaliviranomaisten, tuomareiden ja päättäjien omaksi kokemaksi. Huoltoriidan todellisuus on vaikea välittää toisille pelkillä sanoilla ja kirjoituksilla. Se pitäisi itse kokea. Koska omaa kokemaa ei yleensä ole, voi hyväkin tarkoitus kääntyä lapsen todellisen edun vastaiseksi kun vastassa on vieraannuttaja. Annan kolme yleisintä esimerkkiä.

A. Lapsen kiintymyssuhde on lähtökohtaisesti hyvä ja tärkeä asia. Vieraannuttajan käsissä tästä muodostuu muuri lapsen ja toisen vanhemman väliin. Sen sijaan, että lapsen kiintymyksen muodostusta tai tärkeyttä myös toiseen vanhempaan vaalittaisiin, korostaa vieraannuttaja lapsen ensisijaista kiintymystä itseensä. Tällä luodaan harha, missä lapsella on ikävä vain toista vanhempaansa. Toisesta vanhemmasta tuleekin haitta ja uhka lapsen ensisijaiselle kiintymyssuhteelle. Ikään kuin olisi parempi mitä vähemmän toinen vanhempi saa luoda suhdetta lapseensa.

Nykytiedon mukaan lapsella voi kuitenkin olla useita kiintymyssuhteita ja lapsi hyötyy siitä mitä enemmän niitä on. Onko yleensäkään järkeä laittaa munat samaan koriin? Jostain syystä vieraannuttaja usein onnistuu saamaan viranomaisen mukaan harhaansa, jossa toinen vanhempi ei ole niin tärkeä. Olisi jopa huonoa vanhemmuutta antaa lapsen olla erossa ensisijaisesta kiintymyssuhteestaan. Vaikka olisit nähnyt lastasi joka päivä ennen eroa, niin eron jälkeen se onkin lapsen edun vastaista. Näin eristäjästä tehdään hyvä ja lapsen etua ajatteleva vanhempi käyttäen hyväksi kiintymyssuhdeteoriaa viranomaisen tuella.

B. Lapsen vakiintuneet olosuhteet ovat lähtökohtaisesti hyvä asia. Sen tärkeyttä epäilen, koska todellisessa elämässä harva asia on muuttumatonta ja ennakoitavissa. Vieraannuttaja kuitenkin hyödyntää käsitystä vakiintuneiden olosuhteiden tärkeydestä härskisti ja hyvällä menestyksellä. Jos olosuhteet saa ”vakiintumaan”, on aivan tavallista, että niiden tärkeyden painoarvo ylittää olemassa olevat sopimukset ja lain ohjeet. Ne ovat ikään kuin vapaudu vankilasta kortti jolla voi rikkoa muuta lapsen etua lähes rajattomasti.

Miten vakiintuneista olosuhteista tuli tärkeämpää kuin se, että lapsella säilyy yhteys molempiin vanhempiin? Jos vakiintuneet olosuhteet todella olisivat niin tärkeät, niin vanhemmat eivät saisi erota, muuttaa, vanheta tai kuolla. Lapsen kaveritkaan eivät saisi muuttaa. Lapsi ei saisi vaihtaa koulua jne. Jos huoltoriidassa palkitaan lapsen etua rikkova vanhempi vakiintuneiden olosuhteiden perusteella, on se kuolinisku lapsen edulle. Käytännössä tämä tarkoittaa vieraannuttamisen ja huoltokiusaamisen sallimisen vakiinnuttamista. Lapsen vakiintunut olosuhde on asua vanhemman luona, joka on jo osoittanut piittaamattomuutensa lapsen edusta. Kuka uskoo tämän vanhemman ”parantumiseen”?

C. Vuoroasumisessa olisi hyvä ja lapsen etu jos vanhemmat kykenevät toimimaan yhdessä. Vieraannuttajan tavoite ei kuitenkaan ole jakaa lasta toisen vanhemman kanssa. Hän haluaa omistaa lapsen ihan itse. Hän nostaa riidan uusiin sfääreihin kuullessaan viranomaiselta, ettei vuoroasuminen onnistu ilman hyviä välejä. Vieraannuttaja on se joka ei jaa tietoa eikä tue toisen vanhemman yhteyttä lapseen. Hän on se joka vaatii saada olla yhteydessä lapseen niinä pieninä hetkinä jolloin lapsi on toisen vanhemman luona. Hän on se joka vaatii yksityiskohtaisen selvityksen mitä lapselle kuuluu tänään. Hän on se joka kertoo mitä toinen saa tehdä ja usein vielä mitä taas meni pieleen. Hän on se joka keksii lapselle tekemistä kalenterin täyteen estääkseen tai vaikeuttaakseen toisen vanhemman yhteyttä lapseen. Hän on se joka lopulta ei enää kommunikoi sinun kanssasi.

Lapsen etu asumismuodosta riippumatta on se, etteivät vanhemmat riitele. Sen sijaan, että viranomainen pyrkisi pureutumaan riidan syihin ja riidan estämiseen, hän tarjoaa vieraannuttavalle vanhemmalle hyvän syyn riidellä. Ja sen jälkeen viranomainen palkitsee tämän vanhemman torppaamalla vuoroasumisen lapsen edun vastaisena, koska vanhemmat ovat riitaisat. Tutkimukset ovat osoittaneet vuoroasumisen olevan erolapsen paras vaihtoehto. Jos riita estää tämän, eikö lapsen edun mukaista olisi tukea vuoroasumista ja tehdä riidan aiheuttaminen lapsen edun vastaiseksi jopa pakotteilla vuoroasumisen torppaamisen sijaan?

Kokemusasiantuntija-isä