Kirjautuminen

Olet täällä

Näin vieraannuttaminen tapahtuu

Käyttäjän saska kuva

(internetistä kaapattua)

Muutamankin kerran olen kuullut väitteen, että vieraannuttamiseen on hyvä peruste.

Se nimittäin on ”turvaamistoimi” toisen vanhemman harjoittamaa fyysistä väkivaltaa vastaan. Eli lasta ollaankin suojaamassa. Väite ei oikein kanna jos ymmärtää mitä vieraannuttaminen on. Vai onko lapseen kohdistuva henkinen pahoinpitely todellakin ”turvaamistoimi”.

Tämä käsitys kertoo enemmän siitä, että vieraannuttajan ympäristöön kohdistama manipulaatio on löytänyt maaperän johon se uppoaa. Myönnetään, ulkopuolisen voi olla vaikea tietää mikä on totta. Vieraannuttajan toiminta on pirullisen ovelaa ja tapahtuu monella tasolla ja kohdistuu moneen tahoon. Kohteena ei ole pelkästään lapsi ja toinen vanhempi vaan myös muu ympäristö.

Asian purkaminen kannattaakin aloittaa vieraannuttajan tavoitteesta. Tavoite on pitää valta lapseen itsellä. Jotta lapsi pysyy itsellä, on vieraannuttajan poistettava tavoitteeseen kohdistuvat uhat. Käytännössä tämä tarkoittaa toisen vanhemman ja lapsen yhteisen ajan ja yhteyden minimoimista. Koska tämä harvoin onnistuu rehellisin keinoin, on vieraannuttajan manipuloitava lasta ja myös ympäristöä tuen saamiseksi ja jotta vieraannuttavat toimet vaikuttaisivat hyväksyttäviltä. Varmimmalla pohjalla vieraannuttaja on jos lapsi saadaan kieltäytymään yhteydestä toiseen vanhempaansa.

Taso 1: Toisen vanhemman vanhemmuuden kykyä arvostellaan. Oma vanhemmuus nostetaan jalustalle ylivertaisena. Historia kirjoitetaan uudelleen. Toista vanhempaa provosoidaan hermostumaan. Mahdollisesti tässä vaiheessa tehdään jo perättömiä lastensuojeluilmoituksia. Sukulaiset ja ystävät manipuloidaan mukaan. Vieraannuttaja rakentaa lähipiirinsä toimintansa hyväksyvistä ihmisistä. Vaikeuksia on kunnollisen sopimuksen saamisessa tai sopimuksen noudattamisessa. Toisen vanhemman mustamaalaus lapselle aloitetaan (indoktrinaatio).

Taso 2: Väkivallan uhka väitteet ympäristölle ja tapaamisten estämistä erilaisin tekaistuin syin. Toisen vanhemman ja ympäristön kaasuvalottaminen kiihtyy. Väitteet vainoamisesta, kiusaamisesta ja ahdistelusta. Mahdolliset vaatimukset lähestymiskiellolle. Lapsen manipulointi vahvistuu. Lasta palkitaan tai rangaistaan (henkisesti) sen mukaan miten hän suhtautuu toiseen vanhempaan (psykologinen kontrolli).

Taso 3: Suorat väitteet fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta. Perättömät rikosilmoitukset. Lapsikaappaus. Vaatimukset yksinhuollosta ja tapaamisten rajoittamisesta tai poistamisesta. Lapsen rankaiseminen, jos tämä osoittaa positiivisia tunteita toista vanhempaa kohtaan. Suorat kiellot.

Taso 4: Lapsi luovuttaa ja kääntyy toista vanhempaa vastaan.

Näin vieraannuttaminen tapahtuu.