Kirjautuminen

Olet täällä

Hyvä opettaja

Käyttäjän saska kuva

(internetistä kaapattua)

HYVÄ OPETTAJA,

Nyt lukuvuoden käynnistyttyessä on opettajalla aika taas tutustua oppilaisiinsa. Yhteistyö kodin kanssa on myös osa opettajan työtä.

Toivomme oppilaasi puolesta, joka elää päivittäin henkisen väkivallan, vieraannuttamisen uhrina, että sinä yhtenä aikuisena hänen elämässään voisit auttaa häntä. Joskus ehkä ainoana aikuisena.

Mistä tässä on kysymys? Osalle teistä opettajakunnasta on käsite vieraannuttaaminen jo entuudestaan tuttu. Osa taas on kohdannut vieraannuttaja-vanhempia, tietämättä ja ymmärtämättä, mistä asiasssa on kyse, ja että sille on nimikin. Vieraannuttaminen ei valitettavasti ole harvinaista, mutta sen tunnistaminen on.

Vieraannuttamisen voisi kuvailla toiminnaksi, jossa lapsen suhdetta toiseen vanhempaan pyritään sabotoimaan ja hankaloittamaan. Pahimmillaan lapsen normaali kaipuu ja yhteys toiseen vanhempaansa on täysin estetty ja tukahdutettu.

Kyse ei ole vanhempien erokriisistä tai vanhempien ”riitaisuudesta”, joksi vieraanuttamistoimet yritetään helposti verhota. Kyse on LAPSEEN kohdistuvasta toiminnasta, jossa lapsi joutuu oman vanhempansa vihan tai muun negatiivisen tunteen välikappaleeksi.Vieraannuttamista on eri asteista: lievästä hyvin vakavaan, ja kaikkea siltä väliltä. Se on kuitenkin lapselle aina haitallista, ja tavalla tai toisella heijastuu myös hänen arkeensa koulussa.

Joskus vieraannuttamisessa on menty niin pitkälle, että kouluun esitellään vanhemman uusi puoliso lapsen "vanhempana", oikean vanhemman sijaan. Tällöin annetaan tahallisesti ”väärinymmärrykselle” sijaa, johon asiasta kiinnijäädessä sitten vedotaan. Lapsen oikeusturvan vuoksi opettajan tulisi pyrkiä varmistamaan kenen kanssa lapsen asioista keskustelee. Lapsen elämässä on varmasti sijaa myös vanhempien uusille kumppaneille, ja heidän osallistuminen lapsen elämään on positiivinen asia, ellei sen tavoite ole syrjäyttää lapsen biologista vanhempaa.

Vieraannuttaja saattaa nähdä hyvin paljon vaivaa, jotta lapsen oikea vanhempi ei koskaan ottaisi yhteyttä kouluun. Opettajana olet osaltasi avainasemassa siinä, että lapsen asioista tiedotetaan tasa-arvoisesti lapsen molempia vanhempia. Tiedotteiden ja kutsujen antaminen vierannuttamista harjoittavalle vanhemmalle on usein yhtä tyhjän kanssa.

Lapsen asioista tiedon saaminen voi olla hyvin tärkeää myös sellaiselle vanhemmalle, joka ei syystä tai toisesta koskaan koulun tilaisuuksiin saavu. Vieraannuttamisen kohteina olevien vanhempien puolesta toivomme syvästi, että opettajana ette tällaista tuomitse, sillä tiedämme tapauksia, joissa vanhempaa on uhkailtu pysymään poissa koulun tilaisuuksista mm. uhkaamalla tekaistuista rikosilmoituksista sekä uhkaamalla, että hän ei enää lastaan koskaan enää tapaa, jos ottaa kouluun yhteyttä. On vanhempia, joille tällainen ei ole ainoastaan uhkakuva, vaan heillä on todellisia kokemuksia em. toiminnasta.

Tutkimusten mukaan vieraannuttamisen keskiöön joutuneilla lapsilla ja nuorilla esiintyy paljon psyykkistä oirehdintaa mm. lisääntynyttä stressiä, masentuneisuutta, itseluottamuksen puutetta, kouluvaikeuksia, hermostuneisuutta, ahdistuneisuutta, turvattomuuden tunnetta, uni- ja nukahtamisvaikeuksia jne. Lista mahdollisista oireista on pitkä, ja jokainen lapsi oirehtii omalla tavallaan. Vieraannuttamisen uhriksi joutuneen lapsen tulisi saada tilanteeseensa yhteiskunnan puolelta riittäviä tukitoimia. Vallitsevassa tilanteessa se on käytännössä olematonta.

Lapsen puhuessa avoimesti ikävällä tavalla toisesta vanhemmastaan, tulisi hälytyskellojen aina soida. Eräs vieraannuttamisen hyvin ikävistä piirteistä on se, että lapsi on manipuloitu halveksimaan ja vihaamaan "omasta päätöksestään" toista vanhempaansa. Lapsi voi vakuuttaa ajatusten olevan täysin omiaan, vaikka hänet on tosiasiallisesti "henkisesti kaapattu".

Jos lapsi asuu vieraannuttajan kanssa, on lapsen oman selviytymisensä kannalta usein vaarattominta asettua tukemaan vieraannuttajaa. Tällainen "lapsen oma mielipide" on usein esteenä vieraannuttamisen tunnistamisessa, koska ajatellaan, että siihen on varmasti syytä: toinen vanhemmista on varmasti kurjaa tyyppi, kun lapsi itsekin puhuu hänestä niin.

Vieraannuttamistapauksissa on melko yleistä, että vieraannuttava vanhempi haluaa mustamaalata toista vanhempaa laajalle yleisölle, usein myös opettajalle. Joskus tällainen opettajaan vaikuttaminen on hienovaraista "annetaan ymmärtää"-tyyliin tehtyä maaperän muokkausta.

Polttoaineena vieraannuttajalle saattaa toimia huoltajuuskiista ja lähestyvä huoltajuusoikeudenkäynti. Mikäli oikeus määrää suoritettavaksi olosuhdeselvityksen, myös lapsen luokanvalvojalta saatetaan pyytää lausuntoa. Kaukaa ”viisas”, vieraannuttaja ryhtyy "tilaamaan" koulusta haluamansa mukaista lausuntoa jo hyvissä ajoin, pyrkimällä vaikuttamaan mm. lapsen opettajaan, terveydenhoitajaan jne.

Maipuloinnin keinot voivat olla hyvinkin likaisia ja täysin lapsen edun ohittavia. Lapsen lähivanhempi saattaa tahallisesti lähettää lapsen etävanhemmalleen rikkinäisissä ja likaisissa vaatteissa, ilman koulussa maananataina tarvittavia varusteita. Kun lapsi saapuu kouluun toisen vanhempansa luota stressantuneena, ilman vihkoa tai jumppavarusteita, näyttää syyttävä sormi helposti kohti tähän asiantilaan syytöntä vanhempaa.

Lapseen kohdistuva painostus ja aivopesu saattaa olla rankimmillaan juuri ennen ja jälkeen toisen vanhemman tapaamista. Kun lapsi oirehtii tai voi pahoin tapaamisviikonloppua ennen tai sen jälkeen, usein syyttävä sormi osoittaa tätä lasta tapaavaa vanhempaa. Vieraannuttaja käyttää häpeilemättömästi hyväkseen tätä virheajatusta tapaavan vanhemman haitallisesta vaikutuksesta lapseen, vaikka tosiasiallinen syy lapsen oireiluun on hänen omassa toiminnassaan. Maanantaina huonosti nukkunut ja ahdistuneen oloinen lapsi ei välttämättä oirehdi takana olevasta viikonlopustaan toisen vanhempansa kotona, vaan omassa kodissaan koulun jälkeen tapahtuvasta kuulustelusta ja painostuksesta.

Vieraannuttaja voi olla kuka tahansa, se ei katso ammattia eikä yhteiskunnallista asemaa. Vieraannuttaminen ei myöskään ole sukupuoliasia, mutta johtuen siitä, että lähes poikkeuksetta lapsi jää asumaan äidin kanssa, valtaosa vieraannuttajista on äitejä. Tämä myös osaltaan vaikeuttaa vieraannuttamisen tunnistamista, sillä omaa lastaan kohtaan vahingollisesti toimiva äiti on lähes tabu.

Vieraannuttaminen on aina lasta vahingoittavaa toimintaa. Vakavissa vieraannuttamistapauksissa voidaan jo puhua henkisestä väkivallasta. Sinulla on opettajana valtaa puuttua osaltasi vieraannuttamiseen. Vähintä mitä voit tehdä, on se, että et lähde mukaan lasta vahingoittavaan toimintaan ja asetu toisen vanhemman puolelle toista vastaan.

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Opettajana sinulla on velvollisuus kohdella lapsen vanhempia tasa-arvoisesti, ja reilusti, huolimatta sinuun mahdollisesta kohdistuvasta painostuksesta. Älä hyväksy lapseen kohdistuvaa henkistä väkivaltaa!

Vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen SEIS!

Saa JAKAA!