Kirjautuminen

Olet täällä

Velvoitteet eivät aiheuta riitaa

Käyttäjän saska kuva

(internetistä kaapattua)

Kuka vastustaa tasavertaista vanhemmuutta kun vanhemmat asuvat yhdessä? No varmasti on perheitä missä toinen vanhemmista ottaa "omistajan" roolin ja sanelee toiselle milloin ja millä tavalla toinen voi vanhemmuuttaan harjoittaa. Harva uskaltaa vaatia tasavertaista vanhemmuutta kun perhe on yhdessä jos toinen sitä näyttää vastustavan. Kohtuullisen varmaa on, että nämä perheet ovat potentiaalisia huoltoriitaperheitä, jos alistettu vanhempi pyrkii tasavertaiseen vanhemmuuteen "omistajan" kanssa edes sitten eron jälkeen.

Nämä "omistajat" ovat yksi ryhmä jotka vastustavat vuoroasumista. Tietenkin he kertovat, että he ovat kantaneet päävastuun lapsesta jo liiton aikana joten tämän jatkaminen on vain luonnollista. Toisen vanhemmuuden taitojen ylle heitetään epäilys epäilyn perään. Ja tietenkään lapset eivät pärjää ilman tätä "omistajaa".

Todennäköisesti "omistaja" päätyy lapsen lähihuoltajaksi ja lapset saavat viettää alistetun kanssa aikaa suunnilleen joka toinen viikonloppu. Alistetun vuoroasumistoiveet kaatuvat taitavasti lobattuihin käsityksiin: "Tärkeänä edellytyksenä vuoroasumiselle pidetäänkin vanhempien sopuisia välejä ja joustavuutta eron jälkeen" ja "Vuoroasuminen vaatii paljon sopimista, joten neuvotteluyhteyden on oltava kunnossa."

Kyseessä on harha joka vain kuulostaa hyvältä. Tosiasiassa joka toinen viikonloppu vain mahdollistaa sen, että omistaja voi toimia kuten yksinhuoltaja. Riita luodaan tietoisesti jotta "omistaja" voi toimia "omistajana". Riidankylväminen on omistajan etu. "Omistajan" kannattaa aiheuttaa hankaluuksia, toimia omavaltaisesti ja olla sopimatta ja kommunikoimatta. Sillä "omistaja" saa mitä haluaa. Siemen vuosia kestävään huoltohelvettiin on kylvetty, kun yhteistyökyvyttömyydellä todennäköisimmin saavuttaa lapsen täydellisen omistamisen.

Ja riidan aiheuttamiseen ei haluta puuttua. Siitä ei haluta olevan seuraamuksia. Esimerkkinä on erään tahon ristiriitainen lausunto tulevasta huoltolaista: ""Lainsäädäntöohjaus tarvitsee rinnalleen rakenteita, jotka edesauttavat lain toteuttamista siten, ettei kriisissä olevien ihmisten kriisiä syvennetä. Näin voi tapahtua kun yhä uusia mahdollisuuksia lakiin vetoamiseen liittyvään riitelyyn lisätään lakia tarkennettaessa." Tukeeko tämä ajattelu uhria vai "omistajaa"?

On erikoista ajattelua, että lakiin ei laiteta selkeitä velvoitteita jotta velvoitteiden noudattamatta jättämisestä ei tulisi riitaa. Riita siitä syntyy joka tapauksessa, mutta tämän ajattelun tuloksena uhri on ilman lain turvaa eikä voi siis muuta kuin alistua toisen omavaltaisuuksiin. Voihan se kyllä näennäisesti näyttää siltä, että riitaa ei synny, mutta kriisi kyllä syvenee ihan varmasti. Huomattavaa on, että tätä ajattelua käytetään vain ja ainoastaan lapsen oikeuksia koskevissa asioissa!

Sama taho toteaa ilman lähdeviittausta: "Toisaalta, monissa riitaisissa eroissa vuoroviikkoasumisjärjestelyllä ei ole ollut vaikutusta riitojen vähentymiseen, ja yhä syvenevä vastakkainasettelu on vaikuttanut siihen, etteivät lapset saa tarvitsemaansa mallia riitaisten asioiden ratkaisemisesta sopimalla." Jos vuoroasumista vastustetaan tällä perusteella niin, tulos on, että lapset oppivat mallin missä otetaan väkisin se mitä ei vapaaehtoisesti saa. Myös se opitaan, että valta-asema kannattaa saavuttaa ennen kuin suostuu sovitteluun.

Vuoroasuminen ei ole syy riitaan. Syy riitaan ovat vanhemmat jotka haluavat joko omistaa lapsen tai kiusata toista vanhempaa. Heidän mielestään on loistava ratkaisu tämä missä velvoitteet ovat epäselvät, seuraamuksia ei ole ja pahimmillaan täytyy vain käydä osoittamassa oma valtansa sovittelussa. Kun velvoitteita ei ole on helppo lätistä lapsen etu ja halu duubadaabaa perusteluna omille omavaltaisuuksille.

Meille luodaan harhaa huoltoriidasta. Meille luodaan harhaa sovittelun kaikki voimaisuudesta. Meille luodaan harhakäsitys siitä, että riita on velvoitteiden syy. Väärin. Velvoitteiden tehtävä on suojella lapsen oikeutta ja etua. Velvoitteiden rikkominen on se joka aiheuttaa riitaa. Velvoitteet eivät aiheuta riitaa.