Kirjautuminen

Olet täällä

Muuten seuraus voisi olla huoltohelvetti

Käyttäjän saska kuva

(internetistä kaapattua)

Jos olisin vieraannuttaja tai huoltokiusaaja haluaisin Suomeen seuraavanlaisen järjestelmän:

1. Koska olisi liian kornia laittaa lakiin oikeus vieraannuttamiseen tai huoltokiusaamiseen tulisi laissa olla vain näennäisiä velvoitteita toisen vanhemman yhteyksien tukemiseksi. Näyttäisivät hyvältä, mutta käytännössä voidaan jättää noudattamatta.

2. Tapaamisoikeus tulisi määritellä vain lapsen oikeudeksi jotta lasta manipuloimalla voidaan aina mennä lapsen mielipiteen taakse.

3. Lapsen etu tulisi olla mahdollisimman epämääräisesti 
määritelty jotta sillä voidaan lyödä toista vanhempaa ja tuomarin olisi mahdollisimman vaikea ymmärtää vieraannuttamisen ja huoltokiusaamisen olevan lapsen edun vastaista.

4. Sovittelun tulisi olla vapaaehtoista.

5. Mitään sovittelussa mahdollisesti ilmi tullutta lipsahdusta ei saisi käyttää hyväksi vieraannuttajaa tai huoltokiusaajaa vastaan.

6. Vieraannuttamiseen ja huoltokiusaamiseen puuttuminen tulisi jättää vanhempien omalle vastuulle. Viranomaisille tulisi luoda käytännöt joilla heidän puuttumisensa asiaan on käytännössä estetty tai ainakaan ei ole määritelty kenelle muulle kuin vanhemmille se kuuluu.

7. Lapsen edun käytännön tulkinnan tulisi painottaa kiintymyssuhdeteoriaa ja vakiintuneita olosuhteita.

8. Missään tapauksessa ei vieraannuttamisesta tai huoltokiusaamisesta tulisi määrätä lakiin seuraamuksia.

Onneksi vieraannuttajat ja huoltokiusaajat eivät ole saaneet päättää Suomen järjestelmää lapsen oikeuksien turvaamiseksi ja huoltoriitojen ennalta ehkäisemiseksi. Muuten seuraus voisi olla huoltohelvetti.