Kirjautuminen

Olet täällä

Hyvä opettaja

Käyttäjän saska kuva

(internetistä kaapattua)

Nyt uuden lukuvuoden käynnistyttyä sinunkin luokalle on saattanut tulla oppilas, joka joutuu elämään ikävän ilmiön, vieraannuttamisen, keskiössä.

Vieraannuttaminen on toimintaa, jossa pyritään vahingoittamaan lapsen ja hänen toisen vanhempansa suhdetta. Vakavassa vieraannuttamisessa lapsen toinen vanhempi pyritään täysin poistamaan lapsen elämästä. Usein tämä näkyy myös kouluun tavalla tai toisella.

Oppilaasi saattaa joutua elämään ristipaineessa, jossa hänen henkinen hyvinvointinsa on uhattuna. Vieraannuttamista on eri asteista: lievästä hyvin vakavaan, ja kaikkea siltä väliltä. Se on kuitenkin aina lapselle haitallista, ja tavalla tai toisella heijastuu myös hänen arkeensa koulussa.

Tutkimusten mukaan vieraannuttamisen keskiöön joutuneilla lapsilla ja nuorilla esiintyy paljon psyykkistä oirehdintaa mm. lisääntynyttä stressiä, masentuneisuutta, itseluottamuksen puutetta, kouluvaikeuksia, hermostuneisuutta, ahdistuneisuutta, turvattomuuden tunnetta, uni- ja nukahtamisvaikeuksia jne. Lista mahdollisista oireista on pitkä, ja jokainen lapsi oirehtii omalla tavallaan.

Lapsen puhuessa avoimesti ikävällä tavalla toisesta vanhemmastaan, tulisi hälytyskellojen aina soida. Eräs vieraannuttamisen hyvin ikävistä piirteistä on se, että lapsi on manipuloitu halveksimaan ja vihaamaan "omasta päätöksestään" toista vanhempaansa. Tätä on usein edeltänyt aikaisemmassa elämässä täysin normaali suhde tähän vanhempaan, joka on sittemmin kuin taikaiskusta muuttunut kokonaan pahaksi.

Lapsi voi vakuuttaa ajatusten olevan täysin omiaan, vaikka hänet on tosiasiallisesti "henkisesti kaapattu". Jos lapsi asuu vieraannuttajan kanssa, on lapsen oman selviytymisensä kannalta usein vaarattominta asettua tukemaan vieraannuttajaa. Tällainen "lapsen oma mielipide" on usein esteenä vieraannuttamisen tunnistamisessa, koska ajatellaan, että siihen on varmasti syytä. .

Vieraannuttamistapauksissa on melko yleistä, että vieraannuttava vanhempi haluaa mustamaalata toista vanhempaa laajalle yleisölle, jopa lapsen opettajalle. Joskus tällainen opettajaan vaikuttaminen on hienovaraista "annetaan ymmärtää"-tyyliin tehtyä maaperän muokkausta. Vakavissa vieraannuttamistapauksissa vieraannuttaja voi mennä hyvin pitkälle: hän saattaa pyrkiä vakuuttamaan opettaja uskomaan, että isä jollain tapaa uhkaisi lapsen turvallisuutta.

Polttoaineena vieraannuttajalle saattaa toimia huoltajuuskiista ja lähestyvä huoltajuusoikeudenkäynti. Mikäli oikeus määrää suoritettavaksi olosuhdeselvityksen, myös lapsen luokanvalvojalta saatetaan pyytää lausuntoa. Kaukaa ”viisas”, vieraannuttaja ryhtyy "tilaamaan" koulusta haluamansa mukaista lausuntoa jo hyvissä ajoin, pyrkimällä vaikuttamaan mm. lapsen opettajaan, terveydenhoitajaan jne.

Yksi kouluun näkyvä vieraannuttamisen ja huoltokiusaamisen toimintatapa on lapsen koulutarvikkeiden puuttuminen. Kun lapsi tulee kouluun isän luota, ja taas puuttuu se kirja tai vihko, on helppoa osoittaa syyttävällä sormella tätä "hulttio" vanhempaa. Taustalla saattaa kuitenkin olla sellainen tosiasia, että lähivanhempi ei ole huolehtinut lapselle mukaan tarvittavia koulutarpeita, tahallisesti. Jokainen unohtaa joskus jotain, mutta toistuvana kuviona, on syytä miettiä mitä asian takana on. Onko mahdollisesti kyse siitä, että kouluun yritetään luoda tahallisesti sellaista kuvaa, että tämä toinen vanhempi ei kykenisi huolehtimaan lapsesta?

Lapsi saattaa oireilla ennen ja jälkeen torjutun vanhemman tapaamisviikonloppua. Täysin päinvastoin kuin tästä äkkiseltään tekisi johtopäätöksen, ei kyse ole tavatun vanhemman vaikutuksesta -vaan kyse on lähivanhemman toiminnasta. Lapseen kohdistama painostus ja aivopesu saattaa olla rankimmillaan juuri ennen ja jälkeen vieraannuttamisen kohteena olevan vanhemman tapaamista.

Toinen kouluun näkyvä vieraannuttamisen muoto on esiintyminen epärehellisesti yksinhuoltajana tai valheellisesti ydinperheenä. On vieraannuttamistapauksia, joissa lapsen äiti on esitellyt uuden kumppaninsa tahallisesti esimerkiksi lapsen isänä, esitellen hänet "pappana", "isinä" tms. Kiinnijäädessään vieraannuttaja pyrkii vetoamaan opettajan väärinkäsitykseen. Lapsen oikeuksien, hyvinvoinnin ja tietosuojan vuoksi, opettajan kannattaisi olla erityisen tarkkanäköinen siitä, että on perillä lapsen oikeista perhesuhteista.

Vieraannuttaja saattaa nähdä hyvin paljon vaivaa, jotta lapsen oikea vanhempi ei ottaisi koskaan yhteyttä kouluun. Joskus hän voi jopa piilotella lasta, ja vaihtaa lapsen koulua tiedottamatta siitä mitään toiselle vanhemmalle. Saattaa olla myös niin, että koulu ei jostain syystä tiedä mitään lapsen toisesta vanhemmasta, joten mikään koulun tiedote ei häntä koskaan tavoita. Hänet saatetaan pitää myös erossa koulusta suoraan uhkaamalla mm. lähestymiskiellon hakemisella tms. likaisilla keinoilla.

Vieraannuttaja voi olla kuka tahansa, se ei katso ammattia eikä yhteiskunnallista asemaa. Vieraannuttaminen ei myöskään ole sukupuoliasia, mutta johtuen siitä, että lähes poikkeuksetta lapsi jää asumaan äidin kanssa, valtaosa vieraannuttajista on äitejä. Tämä myös osaltaan vaikeuttaa vieraannuttamisen tunnistamista, sillä omaa lastaan kohtaan vahingollisesti toimiva äiti on lähes tabu.

Vieraannuttaminen on aina lasta vahingoittavaa toimintaa. Vakavissa vieraannuttamistapauksissa voidaan jo puhua henkisestä väkivallasta. Sinulla on opettajana valtaa puuttua osaltasi vieraannuttamiseen. Vähintä mitä voit tehdä, on se, että et lähde mukaan lasta vahingoittavaan toimintaan ja asetu toisen vanhemman puolelle toista vastaan.

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa, myös eron jälkeen!

Ystävällisin terveisin,
Vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen seis- Facebook-ryhmä

Tämä kirje on vapaa jakoon tällaisessa muodossa. 
Jos haluat personoida tai muuttaa jotain tämän sisällöstä, ja lähettää lapsesi opettajalle, niin o m a l l a nimelläsi tai n i m e t t ö m ä n ä, kiitos!