Kirjautuminen

Olet täällä

Millä vieraannuttajan saa ruotuun?

Käyttäjän saska kuva

(internetistä kaapattua)

Mitä tarkoitetaan vieraannuttamisen kriminalisoinnilla?

Moni näkee asiaa miettimättä sen tarkoittavan äitiä kaltereiden takana. Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Vieraannuttamisen kriminalisointi tarkoittaa sitä, että vieraannuttamisen katsottaisi olevan sellainen teko lasta ja kohdevanhempaa kohtaan josta tulisi langettaa rangaistus. Tavallaan siis yhteiskunta antaisi signaalin siitä, ettei vieraannuttaminen ole hyväksyttävää vaan teko jolla on seuraamuksia myös tekijälle. Nyt seuraamukset kohdistuvat vain uhreihin.

Suomen rikoslain mukaan rangaistusmuotoja ovat: rikesakko, päiväsakko, nuorisorangaistus, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus ja ehdotonvankeus. Virkarikoksista voidaan tuomita myös viraltapano ja varoitus. Sotilasrikoksista voidaan määrätä myös erityisiä kurinpitorangaistuksia ja -ojennuksia.

Mikä sitten olisi sopiva rangaistus?

Kyseessä kun on rikos jossa rikotaan lapsen oikeutta toiseen vanhempaan käytännössä kohdistamalla lapseen ja kohdevanhempaan henkistä pahoinpitelyä. Käytännössä olemassa olevista rangaistusmuodoista vain ehdotonvankeus tekisi vieraannuttamisen mahdottomaksi. Toki lievemmillä rangaistuksillakin voisi olla ennaltaehkäisevä vaikutus. Rangaistusta tärkeämpää olisi, että vieraannuttaminen saadaan loppumaan.

Perusongelma on tietyllä tavalla vieraannuttajan päässä. Vieraannuttajalla on oltava voimakas motiivi sille miksi on valmis oman lapsensa ja entisen kumppaninsa pahoinpitelyyn. Kosto, pettymys, omistushalu, itsekkyys, pelko lapsen menettämisestä ja persoonallisuushäiriö. Siinä muutamia vahvoja motiiveja. Niin vahvoja, että saavuttaakseen tavoitteensa on vanhempi jopa valmis esittämään toisesta vanhemmasta perättömiä väkivalta- tai insestiväitteitä turvatakseen oman asemansa suhteessa lapseen. Varsinkin jos oma asema on uhattuna.

Oli siis rangaistus mikä hyvänsä tulisi lapsi ensisijaisesti saada vieraannuttamisvapaaseen ympäristöön. Tämä voitaisiin katsoa ”viraltapanona” lähihuoltajuudesta. Tämän lisäksi vieraannuttajaa tulisi kuntouttaa hyvään erovanhemmuuteen. Kuntoutumista pitää tietysti myös seurata ja valvoa. Tavoitteena tietysti olisi, että lapsella säilyy kaksi vanhempaa myös eron jälkeen.

Vaikka vieraannuttamisella voi olla vakavia seurauksia uhreille, tulisi rangaistusmuodon kuitenkin mielellään tukea vanhemmuuden jatkumista jos mahdollista. Nimittäin hyvän vanhemmuuden. Tähän vaaditaan kuntoutussuunnitelma. Toisaalta ilman rangaistuksen uhkaa ei vieraannuttaja todennäköisesti luovu tavoitteestaan. Yhdyskuntapalvelu voisi olla soveltuvin rangaistusmuoto

MILLÄ VIERAANNUTTAJAN SAA RUOTUUN.