Kirjautuminen

Olet täällä

Paholaisen ovelin temppu on uskotella, ettei häntä ole olemassa

Käyttäjän saska kuva


(internetistä kaapattua)


Yhdistyksemme perustamisesta on kulunut runsas kaksi vuotta. Yksi tavoitteistamme on ollut vieraannuttamisilmiön julkituominen. Vaikka ilmiö on meille surullisen tuttu, on se ollut valtaenemmistölle tuntematon ilmiö. Mutta jalka on nyt niin sanotusti oven välissä.

Vastassa on kuitenkin vuosien totutut uskomukset, mielikuvat ja asenteet. Lapsen etua peilataan pääosin äitien silmin. Äidin erottaminen lapsesta on suuremman kynnyksen takana kuin isän erottaminen lapsesta. Uskomus äidin parempaan vanhemmuuteen on iskostunut syvälle useimpien mieliin.

Ikävä kyllä tämä uskomus auttaa vieraannuttavaa äitiä. Edes todistetun vieraannuttamisen ei katsota olevan teko johon pitää puuttua jos vanhempi muuten on tuomarin käsityksen mukaan hirveen hyvä vanhempi. Vanhemmuus ja lapsen etu ovat näyttävät olevan enemmän mielikuvia kuin todellisuuteen perustuvia asioita myös nk. ammattilaisten päissä.

Vieraannuttaminen sallitaan ensisijaiseen kiintymyssuhteeseen vedoten, vakiintuneisiin olosuhteisiin vedoten, pelätään kieltää vieraannuttaminen koska uskotaan sen lisäävän riitaa jne. Jos kyseessä olisi fyysinen väkivalta, ei kukaan tuomari tekisi vastaavia päätöksiä. 

Vieraannuttaja käyttää harhauttavia argumentteja, syyttää, provosoi, valehtelee, manipuloi, esittää täydellistä, esittää uhria, esittää mahdollisia uhkia väkivallasta. Vain tutustumalla koko tarinaan aukeaa vieraannuttajan kertomuksen epäloogisuus. Mutta kenellä on aikaa ja halua tutustua kokonaisuuteen?

Tuomioistuimessa vieraannuttaja ja hänen asiamiehensä panostavat useimmiten riidan lietsontaan. Todellisuudessa ainoa joka haluaa riidellä, on vieraannuttaja itse. Koska syytöksiä on vaikea kuunnella ilman että esittää oman näkemyksen on tuomarilla sylissään kaksi eri näkemystä.

Sitten punnitaan tuomarin omat kokemukset, mielikuvat ja asenteet. Uskooko tuomari kiintymyssuhdeteoriaan jossa lapsella yksi vai useampi kiintymyssuhde? Uskooko tuomari ennemmin miehen kuin naisen kykenevän väkivaltaan? Uskooko tuomari lapsen vakiintuneiden olosuhteiden muutoksen olevan lapsen edun vastaista? Uskooko tuomari ettei lapsi halua tavata toista vanhempaansa? Uskooko tuomari olosuhdeselvittelijöiden ammattitaitoon?

Niin kauan kuin vieraannuttamista ei ole laissa tunnustettu olemassa olevaksi ilmiöksi ovat tuhannet lapset tuomittuja vieraantumaan toisesta vanhemmastaan. Tämä tapahtuu liian usein hyvää tarkoittavien ihmisten toimesta. He uskovat kun lapsi kieltäytyy. He uskovat kun vieraannuttaja kertoo olevansa uhri.

Paholaisen ovelin temppu on uskotella, ettei häntä ole olemassa.