User login

You are here

Huoltoriidan käsittely ei vastaa oikeustajua

saska's picture

(internetistä kaapattua)

Ennen luulin ymmärtäväni mitä tarkoitetaan esimerkiksi lapsen kasvun ja kehityksen tukemisella. Tai ainakin minulla oli siitä mielikuva. Samaten minulla oli mielikuva hyvästä vanhemmuudesta. Lapsen edun osalta on myönnettävä, ettei se ollut selvää ennen huoltoriitaa, mutta sen kokeneena voin todeta, ettei se ole selvää minulle nytkään. Eikä taida olla monelle muullekaan. Viranomaiselle ilmeisesti kaikkein vähiten.

Olen nimittäin ihmetellyt eikö esimerkiksi koulumenestyksen tukeminen kuulu tähän lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen joukkoon. Lapsi voi kyllä pärjätä koulussa huoltoriidankin keskellä, mutta kun lasta vieraannutetaan, on todennäköistä, että tämä kuormittaa lapsen henkistä jaksamista ja on omiaan heikentämään koulumenestystä. Kukaan ei kuitenkaan tunnu olevan tästä huolissaan. Ei kukaan muu kuin tapaajavanhempi.

Vieraannuttaja elää maailmassa missä hän pelkää toisen käyttävän kaikkea häntä vastaan (koska hän itse toimii niin). Tästä syystä asioita salataan, niistä valehdellaan, eikä niitä haluta todellisuudessa selvittää. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen koulumenestyksen osalta ovat vieraannuttajalle usein toissijaista. Syyt mahdollisiin ongelmiin vieritetään sen vanhemman niskaan jolla käytännössä ei ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa lapsen elämään luodakseen niitä ongelmia. Ja tämä tuntuu menevän läpi vaikka se järjellä ajateltuna kuulostaa epäloogiselta.

Lapsen etu on, että lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan. Selvää tähän saakka. Ilmeisesti lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen riittää se, että lapsella on katto päänpäällä, ruokaa tarvittaessa, sekä vaatteet. Hyvä vanhemmuus taas voi pitää sisällään vieraannuttamisen, tapaamisen tahallisen ja toistuvan estämisen sekä muun huoltokiusaamisen, jolla tapaavan vanhemman mahdollisuuksia osallistua lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen mitätöidään.

Hän joka olettaa huoltoriidan käsittelyn noudattavan normikansalaisen oikeustajua kohtaa julman herätyksen. Hän joka olettaa, että lastensuojelu suojelee lasta, pettyy pahasti. Hän joka vieraannuttamisen tai huoltokiusaamisen uhrina astuessaan käräjäsaliin kuvitteli varmasti ymmärtävänsä mikä on erolapsen etu, tulee lukemaan oikeuden tuomiota järkytys kasvoillaan. Häntä joka noudattaa lakia, tullaan kutsumaan jatkossa vain ”etävanhemmaksi”. Huoltoriidan käsittely ei todellakaan vastaa oikeustajua.